Das „Glücksschwein“ „Prašič sreče“ v Žvabeku

 

Versteigerung am Dorfplatz - Dražba na Vaškem trgu

Am Sonntag, dem 17. Jänner 2016, wurde in Schwabegg ein Schwein zu Gunsten der Pfarrkirche Schwabegg versteigert.

Nach der heiligen Messe zu Ehren des Hl. Antonius, zelebriert von Pfarrvorsteher Mag. Michael Golavčnik, gingen alle Messbesucher auf den Dorfplatz. Ein munteres, auf eine Traktorkiste verladenes Schwein, gespendet von der Familie Andreas Stefitz vlg. Kupec aus Schwabegg, wartete schon auf seinen neuen Besitzer. Zu diesem im Dekanat Bleiburg- Pliberk einzigartigen Brauch, nämlich die Versteigerung eines lebendigen Schweines, konnte Pfarrgemeinderats-obmann und Pfarrökonom Herr Josef Micheu vlg. Randev zahlreiche Gäste aus nah und fern begrüßen. Darauf folgte die Segnung des diesjährigen Antonius-Schweines sowie die Segnung aller Anwesenden durch Pfarrvorsteher Mag. Michael Golavčnik.
Nachdem die Besucher sich mit Tee oder Glühwein etwas gestärkt hatten, begann „Auktionator“ Herr Johann Lamprecht mit der Versteigerung. Jeder steigerte mit und wollte sich das Schwein sichern. Den Zuschlag für das Schwein erhielt Frau Anita Diex aus Hart. Im Gasthof Luckner konnten sich alle Mietbieter bei Selchwurst, ebenfalls gesponsert von der Familie Andreas Stefitz, Sauerkraut und Bauernbrot (gebacken und gesponsert von Frau Sumnitsch aus Aich-Dob) stärken. Im Anschluss wurden noch anhand der bei der Versteigerung verteilten Nummernbons zwei Geschenkskörbe (gesponsert von den Firmen Schlosserei Micheu und Tischlerei Martin Messner) und eine Had´ntorte (gesponsert vom Gasthof Hafner) verlost. Die glücklichen Gewinner waren Christian Lamprecht, Vanessa Diex und Engelbert Hirm. Als Besucher konnten wir Herrn Bürgermeister Gerhard Visotschnig, Gemeinderäte, Vertreter des Katholischen Kulturvereines Drava, der Dorfgemeinschaft und dem Sportverein Schwabegg, sowie Gäste aus Neuhaus- Suha herzlich begrüßen. Selbst zwei Mitglieder aus der Pfarre Augsdorf am Wörthersee – Loga vas ob Vrbskem jezeru haben den weiten Weg nicht gescheut, um an diesem pfarrlichen „Bauernfest“ teilzunehmen.
Wir bedanken uns bei der Familie Andreas Stefitz, die dieses Jahr das Schwein gespendet hat, sowie für die zusätzlich gespendeten köstlichen Selchwürste, beim Herrn Johann Lamprecht für die gelungene Versteigerung und dem Kommandanten der FF-Schwabegg, Herrn Michael Lamprecht, für die Assistenz bei der Versteigerung. Dank auch an den Kirchenkämmerer Herrn Benjamin Malle und den Mitgliedern des Pfarrgemeinderates für die Organisation im Hintergrund.
Außerdem möchten wir uns gerne bei allen Mitfeiernden der heiligen Messe, insbesondere den Firmlingen, die die Lesung und die Fürbitten gelesen, sowie allen, die sich rege beim liturgischen Volksgesang beteiligt haben, recht herzlich bedanken. Pfarrvorsteher Golavčnik hat nach der Begrüßung des Pfarrgemeindeobmanns vor der Versteigerung am Dorfplatz das Schwein und alle Anwesenden gesegnet. Möge das „Glücksschwein“ von Schwabegg allen im kommenden Jahr Wohlergehen und Freude schenken.

IMG 5587Prašič sreče v Žvabeku

V nedeljo, dne 17. prosinca 2016 je bila po sv. maši dražba prašiča v Žvabeku. Dobiček dražbe je bil namenjen za cerkvene namene. Po sv. maši na čast sv. Antona, ki jo je daroval dušni pastir mag. Michael Golavčnik, so se vsi zbrali na vaškem trgu. Tam je na traktorski prikolici že čakal nadebuden prašič na novega lastnika. Prašiča je darovala družina Andreja Stefitza p.d. Kupčovi iz Žvabeka. K tem edinstvenem običaju v celi dekaniji Pliberk, namreč dražbe živega prašica, je gospod podpredsednik župnijskega sveta in farni ekonom Josef Micheu p.d. Randev mogel pozdraviti številne goste od blizu in daleč. Nato je farni predstojnik blagoslovil letošnjega Antonovega prašiča ter vse navzoče.
Vsi so se zagreli ob čaju in kuhanem vinu, predenj je licitatorgospod Hanzej Lamprecht začel z dražbo. Vsak se je udeležil dražbe in hotel imeti "prijlanka". Srečna dobitnica je bila letos gospa Anita Diex z Brega. Nato so bili vsi povabljeni v gostilno Lukner na Kranjske klobase, ki jih je ravno tako darovala družina Stefitz, ter na kislo zelje in domač kruh, ki ga je spekla gospa Matilda Sumnitsch pd. Trampšinja iz Doba. V polni gostilni so nato že izžrebali dve košari z domačimi dobrotami, ki sta ji darovala ključavništvo Micheu ter mizarstvo Messner ter ajdovo torto gostilne Hafner iz Gornje vasi. Srečni dobitniki so bili fantič Christian Lamprecht, gospodična Vanessa Diex in gospod Engelbert Hirm. Kot posebne goste smo lahko pozdravili suškega župana Gerharda Visotschniga in občinske svetnike, predstavnike društev ter gostje iz sosednje Suhe in iz dekanije. Celo iz župnije Loga vas ob Vrbskem jezeru smo smeli pozdraviti dobri znanki, ki sta se udeležili tega „farno-kmečkega praznika“.
Še enkrat velja zahvala družini Andreja Stefitza ml. in st. za darovanega prašiča ter za okusne klobase, gospodu Hanzeju Lamprechtu in sinu Michaelu, poveljniku žvabeških gasilcev, pa za uspešno dražbo. Člani župnijskega sveta, posebno pa še gospod Benjamin Malle, pa so skrbeli za pogostitev in dober potek prireditve. Zahvala velja tudi birmancem, ki so sooblikovali sv. mašo z branjem berila in priprošenj, ter vsem, ki so polni navdušenja peli pri sv. maši.
Č.g. farni predstojnik je pred dražbo na vaškem trgu blagoslovil prašiča in vse navzoče. Naj ta prašič prinese obilo blagoslova in sreče vsem navzočim, ki so sodelovali pri tem starodavnem običaju v novem letu.

Bericht-Poročilo/Fotos-Slike: Martina Urban