Herbergssuche Marija išče prenočišče

Empfang

Herbergssuche in der Pfarre Schwabegg (Maria tragen)

Eine beachtliche Anzahl an Pfarrangehörigen waren neun Tage vor Weihnachten von Tür zu Tür unterwegs, um nachzuerleben, wie Josef und Maria Herberge gesucht haben.

Gleich an zwei Orten, nämlich in Schwabegg- Žvabek mit den benachbarten Orten sowie in Aich- Dob wird dieser altehrwürdige Brauch in der Pfarre Schwabegg- Žvabek durchgeführt, der uns auf die kommenden Weihnachtsfeiertage vorbereitet hat. Von Herberge zu Herberge wurden Lieder gesungen und an der Empfangstür erklang dann das schöne Lied "Kdo trka še - Wer klopfet an ..".
Bereitwillig wurden die Türen geöffnet und die Statue der Mutter Gottes empfangen. Pfarrer Mag. Michael Golavčnik hielt eine kleine Andacht, danach wurde ein Marienlied gesungen anschießend ließ man den Abend mit einem kurzen Beisammensein ausklingen. Großer Dank geht an Milka Lutnik und Ida Schlatte, welche den Gesang und das Gebet durch alle neun Abende hervorragend geleitet haben.
Dank auch an die Firmlinge, die hervorragend mitgearbeitet haben. Bedanken möchten wir uns bei allen Familien für den freundliche Aufnahme, für die schlichte adventliche Bewirtung und für das Vorbereiten der Fürbitten. Dank an Herrn Pfarrgemeinderatsobmann Josef Micheu, der die einzelnen Familien gefragt und die Termine zusammengestellt hat.

  

Mariatragen2Marija išče prenočišče v župniji Žvabek (Marijo nositi)

V župniji Žvabek kar dvakrat nosijo devet dni pred Božičem kip Marije, s katerim podoživljajo, kako sta Marija in Jožef iskala prenočišče in sicer v Žvabeku in okoliških vaseh ter v Dobu. Ta stari običaj nas duhovno pripravlja na božične praznike. Na poti iz ene hiše v drugo so soodelujoči peli adventne pesmi s posebnim besedilom tega običaja. Najbolj nazorna pa je pesem "Kdo trka še ...?"ob hišnih vratih, ko so poje v različnih vlogah. Zahvala velja posebno gospe Milki Lutnik in gospe Idi Schlatte, ki v dvoglasnem petju na izvrsten način predstavljata tiste, ki se obotavljajo s sprejemom gostov v svojo hišo.
Po večkratnem trkanju in vsakokratnem petju tistih, ki so zunaj, ter tistih, ki so znotraj hiše, se vendar odprejo vrata, da lahko vstopijo prihajajoči. Po molitvi desetke rožnega venca ter litanij, ki jih je molil gospod župnik, so družine, posebno še njihovi mlajši člani pred kipom Device Marije prebrali priprošnje, ki so jih napisali sami. Po zaključnem blagoslovu gospoda župnika, je še bilo dosti časa za preprosto adventno pogostitev ter za pogovor. Zahvala tudi birmancem, ki so lepo sodelovali. Zahvala pa velja posebno družinam, ki so bili pripravljeni, ob večerni uri sprejeti vse sodelujoče tega starodavnega in lepega običaja. Čestitamo pa prodpredsedniku župnijskega sveta, gospodu Jožefu Micheuju, ki je tako dobro organiziral vse termine.


Bericht-Poročilo: Martina Urban, Fotos-Slike: Anita Diex