Vižarji in jubilej društva • Treffen der Volksmusikanten und Vereinsjubiläum

21 08 08 Vizarji 3

Iz zgodovine Katoliškega prosvetnega društva (KPD) Drava lahko razberemo, da želja po ustanovitvi takega izobraževalnega in kulturnega društva sega daleč nazaj v zgodovino prejšnega stoletja. Ustanovitelj in gonilna sila društva je bil tedanji žvabeški župnik Franc Uranšek, ki je prišel v žvabeško faro leta 1905 in deloval do leta 1948. Leta 1910 ga je pri okrajnem glavarstvu v Velikovcu najavil z imenom »Krščansko – slovensko izobraževalno društvo za Žvabek«. Tako je KPD Drava lani praznoval svoj 110. jubilej obstoja. Zaradi protikoronskih ukrepov pa so društveniki morali odpovedati veliko praznovanje.

Kar pa ni bilo treba odpovedati, pa so bile vse prireditve, ki so bile povezane z žvabeško faro: križev pot v postnem času in srečanje vižarjev meseca avgusta na Svetem mestu. Sodelovanje z žvabeško faro tako sega do začetkov društva. Medtem društveno delovanje vodijo prosvetaši, ki že desetletja sooblikujejo kulturno življenje občine. Pred 35 leti se je začelo takozvano srečanje vižarjev, domačih muzikantov in pevcev pri Svetem mestu. Prva srečanja so potekala pri domačiji pri Škofu, kjer je bila nekdaj tudi gostilna. Zdaj pa to srečanje že tri desetletja prirejajo na drugo nedeljo meseca avgusta pri romarski cerkvi na Svetem mestu. Na severni strani pod mogočnim cerkvenim stolpom je trata, ki jo v zadnjih letih pokosi svetomeški mežnar Benjamin Malle. Tam se zbere do 40 različnih nastopajočih, posamezniki ali skupine, ki pred vopco cerkve, kjer je postavljen oder predstavljajo svoje komade. Povezuje jih veselje do petja in muziciranja, večina od njih so samouki. Tudi publika prihaja iz vseh krajev Podjune, pa tudi onstran Drave in državne meje. Tako smo letos mogli pozdraviti goste iz Obirskega, iz Št. Lipša, iz Srednje vasi onkraj Drave ter iz Dravograda in iz Prevalj in še bi lahko naštevali.

21 08 08 Vizarji 6Po ustaljeni navadi je vižarje in gostje podravil domači župnik, farni predstojnik mag. Miha Golavčnik, nastope vižarjev pa je z veliko šaljivostjo moderiral podpredsednik društva mag. Jokej Logar. Za dober ton je poskrbel ravnatelj Danilo Katz. „Ofer“ med navzočimi, s katerim krijejo organizacijske stroške, je društvo letos ob svojem jubileju namenilo fari Žvabek. Dve mladi odbornici društva sta pobirale za popravo zunanje fasade cerkvenega stolpa te prelepe Marijine cerkve, sanacija pa bo potekala letos jeseni. Mednarodno srečanje vižarjev je obiskalo veliko število častnih gostov kot suški župan Patrick Skubel, suški podžupan Benjamin Malle, predsednik Geoparka Karavanke Gerhard Visotschnig, etnološki znanstvenik dr. Bertej Logar p.d. Mlakar, občinski odbornik Marko Kumer p.d. Movrč, zastopnika penzionistov Emmerich Skorjanz in Ambros Jeuschnigger ter Sebastian Trampusch, glavni urednik slovenskega tednika Novic.

21 08 08 Vizarji 10Naslednje leto pa se bo srečanje vižarjev odvijalo ob obnovljeni fasadi romarske cerkve. Velika želja ljudi pa je tudi, da bi bila cerkev spet vidna dol v dolino kakor v prejšnih časih. Pri podružni cerkvi sv. Jurija, ki je najstarejša cerkev žvabeške fare pri Gornji vasi je to lepo uspelo. Tako je Sveto mesto in bo še naprej kraj duhovnosti in kulture, ki naj izžareva daleč naokoli. Katoliškemu prosvetnemu društvu (KPD) Drava pa za svojo 111. obletnico obstoja vse najboljše. Ob tej priložnosti pa društveniki pripravljajo v soboto, dne 22. avgusta 2021, nostalgično vožnjo z cestnim „fikejem“ od Žvabeka, preko Suhe in Potoč do Libelič in spet nazaj. Ob poti bodo ob postajah sodelovali domača društva in gostilničarji. Ravno tako kot vera, naj tudi kultura povezuje preko jezikovnih in državnih mej, da se človek razveseli svoje človečnosti.

Volksmusikantentreffen und Vereinsjubiläum

42 klrvizarji 041Der slowenische katholische Kulturverein Drava aus Schwabegg feierte voriges Jahr das 110. Bestandsjubiläum. Der Gründer und die treibende Kraft des Vereines war Franc Uranšek, der in den Jahren 1905 bis 1948 als höchst angesehener Pfarrer in Schwabegg wirkte. Zu den wichtigsten Tätigkeiten des Vereines gehört die zusätzliche sprachliche Ausbildung in slowenischer Sprache für die Jugend, Theateraufführungen, Informations- und Fortbildungsveranstaltungen für Erwachsene sowie die Pflege der weltlichen und kirchlichen Chormusik. In dieser langen Zeit erfuhr der Verein eine bewegte Geschichte, während des nationalsozialistischen Regimes wurde der Verein aufgelöst und dessen Tätigkeit verboten. Nach dem Krieg wurde die kulturelle Arbeit wieder aufgenommen. In der ortansässigen Volksschule war die Schuljugend musikalisch sehr aktiv und dies ebnete den Weg zur Gründung der „Pevsko instrumentalna skupina/ Gesangs- und Instrumentalgruppe Schwabegg- Žvabek“ im Jahre 1980 durch Rosina Katz – Logar. Im Jahre 1981 gründete der Musikethnologe Dr. Bertej Logar das Männeroktet Suha. Beide noch bestehende Institutionen feierten und feiern also das 40. Bestandsjubiläum.

21 08 08 Vizarji 11Seit 35 Jahren findet im Monat August das Volksmusikantentreffen bei der Wallfahrskirche Heiligenstadt- Sveto mesto statt. Einige Male fand dieses Treffen beim Anwesen vlg. Škof statt, bevor es zur Wallfahrtskirche verlegt wurde. Auch heuer nahmen über 40 Auftretende daran teil. Die Gäste kamen aus nah und fern und wurden von Pfarrvorsteher Mag. Michael Golavčnik, dem „Hausherrn“ begrüßt. Das Treffen moderierte in seiner lustigen Art der Vizeobmann des Vereines, Mag. Jakob Logar. Für den guten Ton sorgte der St. Michaeler Schuldirektor Danilo Katz. Als Ehrengäste konnten der Neuhauser Bürgermeister Patrick Skubel, Vizebürgermeister Benjamin Malle, Bürgermeister a.D. Gerhard Visotschnig als Obmann des Geoparks Karawanken, Musikethnologe Dr. Engelbert Logar, die Pensionistenvertreter Emmerich Skorijanz und Ambros Jeuschnigger sowie Sebastian Trampusch, der Chefredakteur der slowenischen Wochenzeitung Novice begrüßt werden.

21 08 08 Vizarji 12Der Kulturverein widmete heuer die freiwilligen Spenden der Veranstaltung der Pfarre Schwabegg- Žvabek. Damit wollten sie auch etwas für die Renovierung der Außenfassade des Kirchturms der Wallfahrtskirche beitragen, die heuer im Herbst durchgeführt wird. Diese großzügige Spende wurde vom Obmann OSR Leonhard Katz an Pfarrvorsteher Golavčnik und den Heiligenstädter Mesner Benjamin Malle übergeben. Pfarrvorsteher Golavčnik dankte dem Kulturverein für diese Geste der Verbundenheit sowie allen Spenderinnen und Spendern vor Ort.

Zum 111. Bestandsjubiläum plant der Kulturverein Drava am Samstag, 21.08.2021, eine Nostalgiefahrt mit einem „Bummelzug“ von Schwabegg über Neuhaus und Bach bis nach Libeliče in Slowenien und wieder zurück. Unterwegs werden in einzelnen Stationen sich die heimischen Kulturvereine und Gastronomen einbringen. So wie der Glaube, so möge auch die Kultur die Menschen miteinander verbinden.

21 08 08 Vizarji 9

21 08 08 Vizarji 14

21 08 08 Vizarji 16

21 08 08 Vizarji 13

21 08 08 Vizarji 15

Fotos • fotografije: Rosina Katz-Logar

 

LINK: Katoliško prosvetno društvo Drava

Suchen