„Fikance so!“ • Ferienbeginn am Kömmel

24 klrstiabar 023

Katoliško prosvetno društvo Drava in Živinorejska Zadruga za Libuče in okolico sta letos priredili 31. srečanje pri Štiabarju na Komeljskem vrhu. Štiabar je stara kmetija, ki je v samoupravi 17 lastnikov. Do 50 komadov živine se pase na skoraj 1000 m višine na Komlju. Ustanova, ki živi od agrarnih subvencij Evropske unije, kmetuje po bioloških merilih. Dve tretjini posestva pa leži v območju žvabeške fare, le travnik prireditve in hiša ter gospodarsko poslopje se nahajata v pliberški občini in župniji. Kakor vsaka prava zadruga, se letno srečanje vseh udeležencev začenja s sveto mašo. Letos smo v obhajanje svete maše vključili rajnega blagajničarja Franca Lutnika p.d. Krištana, vse rajne člane KPD Drava ter živinorejske zadruge za Libuče in okolico ter letos vigredi umrlo Marijo Kert, p.d. Pršotove bice iz Jamnice onstran meje.

10 klrstiabar 009Članice pevsko instrumentalne skupine Žvabek in njihovi otroci so pevsko in glasbeno sooblikovali sveto mašo. Podpredsednik društva je prebral berilo, dva mladinca pa sta prebrala pripravljene priprošnje. Kulturno društvo v Žvabeku je ustanovil župnik Franc Uranšek pred več kot sto leti, zdaj pa njegovo delo nadaljuje odbor izkušenih odbornikov. Vse navzoče je pozdravil podpredsednik društva mag. Jokej Logar, ter predsednik živinorejske zadruge upokojeni bančni direktor Joško Nachbar p.d. Krop iz Vidre vasi. Navzoče je tudi pozdravil novoizvoljeni župan iz Suhe, Patrick Skubel p.d. Junc, za pogostitev pa je poskrbel s svojo ekipo domači gostilničar Hans Piko p.d. Jonc iz Vidre vasi. Povabilu so se odzvali gostje od vseh koncev Komlja, tako iz avstrijske, kakor tudi iz slovenske strani. Popoldne pa je še bilo srečanje za družine, kjer so otroki izdelovali umetnine iz naravnih materialov. Ob vsem tem vrvežu in veselem druženju na začetku počitnic lahko človek iz proste duše izpove: „Fikance so!“

Ferienbeginn am Kömmel
13 klrstiabar 012Am ersten Feriensonntag fand am Kömmelgupf auf der sogenannten Štiabarwiese das 31. Familientreffen mit vorheriger Hl. Messe statt. Dazu haben der slowenische katholische Kulturverein Drava aus Schwabegg- Žvabek und die Rindergenossenschaft für Loibach und Umgebung eingeladen. In deren Besitz befindet sich auch die Štiabarhube, auf deren Wiesen bis zu 50 Stück Vieh der 17 Anteilseigner dieser Genossenschaft weiden. Zwei Drittel des Grundbesitzes, insbesondere Wald, befindet sich im Pfarrgebiet von Schwabegg, die Wiese selbst und der wirtschaftliche Hof aber auf dem Pfarrgebiet von Bleiburg. Jedes Jahr wird der Hof und die dort in Miete lebende Familie von den Hl. Drei Königen aus der Pfarre Bleiburg- Pliberk besucht, nur in diesem Coronajahr war dies nicht möglich.

16 klrstiabar 015In der Hl. Messe wurde aller verstorbenen Mitglieder des Kulturvereines und der Rindergenossenschaft gedacht. Vizeobmann des Kulturvereins, Mag. Jakob Logar dankte allen Mitwirkenden und begrüßte alle Gäste, ebenso der Obmann der Rindergenossenschaft, Bankdirektor i. R., Josef Nachbar vlg. Krop. Auch der neugewählte Bürgermeister der Gemeinde Neuhaus, Patrick Skubel sprach kurze Grußworte. Für das leibliche Wohl sorgte das Team des Gasthauses Piko aus Wiederndorf. Am Nachmittag war für die Kinder ein eigenes Programm für kreatives Gestalten vorbereitet. Großes Interesse fand auch ein Oldtimertreffen, für manche eine besondere Herausforderung, die Straße bis auf 1000 Meter Seehöhe zu überwinden. Bei schönstem Wetter, mit dem Blick auf die Petzen auf der einen und der Koralpe auf der anderen Seite, konnte voller Freude der Ferienbeginn begangen werden.

42 klrstiabar 041
23 klrstiabar 022

47 klrstiabar 046Fotografije • Fotos: Rozina Katz- Logar

Suchen