Büchergabe der Hermagoras • Mohorjev knjižni dar
Mohorjev dar 2020 Komplet

„Wenn es mir schlecht geht, gehe ich nicht in die Apotheke, sondern zu meinem Buchhändler.“ Dieses Zitat über das Lesen stammt vom französischen Schriftsteller Philippe Djian (1949, Paris), der, wenn man seine biographischen Notizen im Internet nachliest, schon früh einen Bezug zur Literatur gefunden hat und durch Umwege selbst zum Literaturschaffenden geworden ist.

Doch die Autoren brauchen auch ihre Leser. So gibt es viele Menschen, die eine besondere Liebe zu den Büchern entwickelt haben. Ein Buch ist vielfach wie ein Kind, dass man liebevoll in den Armen trägt. Man könnte auch sagen, dies ist ein positiver Virus, der einen befällt, und dieser Lust am Lesen möchte auch die alljährliche Büchergabe des Hermagoras-Verlages dienen.

Der Hermagoras Verein in Klagenfurt (slowenisch: Mohorjeva družba v Celovcu, kurz auch nur Hermagoras/ Mohorjeva genannt) wurde 1851 auf Anregung des damaligen Lavanter Bischofs Anton Martin Slomšek von Kärntner slowenischen Intellektuellen in Klagenfurt als Hermagorasbruderschaft gegründet. Federführend dabei waren Prof. Anton Janežič und Prof. Andrej Einspieler. Namensgeber ist der heilige Hermagoras.

Heute setzt der Verlag vor allem auf Qualität und Breite. Das Buchprogramm umfasst nahezu alle Buchgenres mit Editionen in slowenischer und deutscher Sprache. Die jährliche Buchproduktion beläuft sich auf etwa 35 Bucheditionen, wovon etwa zwei Drittel in slowenischer und der Rest in deutscher Sprache verfasst sind.

Mohorjev dar 2020 nemsko

Gerade bei der älteren Generation beliebt ist der Kalender der Hermagoras - Mohorjev koledar, der neben dem sorgfältigen Kalendarium mit allen kirchlichen Festen in einem zweiten Teil interessante Artikel aus der Lokalgeschichte und der Welt bringt. Aufrichtiger Dank an Herrn Ciril Opetnik vlg. Zodjak, der in der Ortschaft Aich auch heuer diese Bücher vertreibt. Coronabedingt erhalten die interessierten Leserinnen und Leser eine Übersicht des heurigen Buchprogramms und bekommen dann die gewünschten Bücher ohne weitere Kontaktaufnahme ins Haus zugestellt. Ab Mitte Dezember stehen die Bücher der Hermagoras im Pfarrhof in Schwabegg zur Verfügung. Möge dieser Lesestoff auch eine innere Resistenz gegen die manchmal so trostlose Stimmung wegen der Coronapandemie stärken.

Mohorjev knjižni dar za leto 2021

Mohorjev dar 2020 dodatno

Ko so farani pred 5 leti izpraznili župnišče v Žvabeku, po tem, ko je prejšni župnik Simon Wutte šel v pokoj in stanovat v dom za ostarele, k šolskim sestram v Pliberk, so odkrili v vsem tem, kar je še ostalo, skoraj celoten cikel Mohorjevih koledarjev prejšnega stoletja. Zdaj so vsi ti izvodi Mohorjevega koledarja kot očbe pomembna farna kronika shranjeni v farnem arhivu župnišča. Mohorjevi koledarji vsebujejo v svojih zgodovinskih prispevkih vedno spet zgodovino domačih krajev in je dragocen vir zgodovinske zavesti. Letos n.pr. je predstavljena župnija na Radišah, kjer je dolga leta deloval sedanji koroški škof dr. Jože Marketz. Koledar Mohorjeve družbe je publikacija z najdaljšo tradicijo in najvišjo naklado na Koroškem. Mohorjev koledar je prvič izšel leta 1858 za leto 1859, izdaja pa ga Mohorjeva družba.

V prvem delu koledarja je objavljen skrbno urejen koledarski del z razvrstitvijo mesecev, tednov, dni, praznikov, luninih men, nedeljskih evangelijev in nebesnih znamenji za tekoče leto. 
Drugi del pa prinaša zanimivosti domačega in tujega sveta, članke in poljudne razprave o življenju doma in v svetu, pesmi, prozo, strokovne članke z različnih področij: gospodarstvo, kmetijstvo, znanost, tehnika, zdravstvo. Urejen je po načelu: za vsakogar nekaj.

Zahvala poverjeniku Mohorjeve in nekdanjemu članu župnijskega sveta, Cirilu Opetniku p.d. Zodjaku, ki bo tudi letos razpečatil Mohorjeve knjige v Dobu. Iz varnostnih razlogov bo letos dotičnim izročil prospekt z knjigami in nato po želji dostavil knjige na dom, da bo čim manj kontaktnih možnosti. Knjižni dar s Pratiko, Mohorjevim koledarjem in Večernicami stane v kompletu 37,00 evrov. Od srede decembra pa boste vse knjige si lahko ogledali v župnišču v Žvabeku. Tako želimo vsem v teh negotovih časih lepo branje in veliko dobrih namigov za Vaše življenje.

PROSPEKT: MOHORJEV KNJIŽNI DAR • BÜCHERGABE HERMAGORAS 2021

Mohorjev dar 2020 cd

Suchen