Erntedank Sonntag
Zahvalna nedelja

IMG 3373

Das Erntedankfest in der Pfarre Schwabegg wurde zu einem besonderen Fest
Kinder aus Schwabegg und Umgebung brachten mit ihren Traktoren, Hängern und Leiterwägen die Erntefrüchte zur Segnung in die Kirche. Die Erntekrone, gebunden von der Dorfgemeinschaft Schwabegg, sowie Brötchen und "Süßes" für die Kinder, wurden
vor den Altar gelegt. Nach der heiligen Messe und der Segnung der Gaben wurde der Pfarrhof durch den Pfarrvorsteher Mag. Michael Golavčnik gesegnet. 

Aus Bleiburg
- Pliberk besuchte uns Dechant Msgr. Mag. Ivan Olip und ersteigerte nach der Agape ein Laib Brot. Am späten Nachmittag konnten wir noch Kons. Rat Josef Kopeinig, Rektor des Katholischen Bildungshauses Sodalitas in Tainach/Tinje und MIVA-Diözesanvertreter begrüßen.

Beim Schätzspiel "Wieviele Herzen sind es" konnte Sophie Hirm die genaue Stückzahl erraten und einen Geschenkskorb von Pfarrökonom Josef Micheu und Pfarrvorsteher Mag. Michael Golavčnik entgegennehmen. Weitere Preise gingen an: Fr. Anni Dobnik, Hr. Michael Müller, Fr. Lorbert, Hr. Albert Subel und auch Fr. Anni Stroj konnte einen Preis mit nach Augsdorf- Loga vas nehmen. Danke an die Kindergartenkinder unter der Leitung von Angelika Krobath, die Kinder der Volkschule Schwabegg mit ihrer Lehrerin Edith Micheu, dem Kirchenchor Schwabegg unter der Leitung von Herrn Stefan Tschreschnig für die musikalische Mitgestaltung der heiligen Messe, und der Dorfgemeinschaft Schwabegg für ihre Mitarbeit.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den zahlreichen Kuchenbäckerinnen, den freiwilligen Helferinnen, den Spendern der Geschenkskörbe und Torten und bei der Fleischerei Franz Hirm für die gute Küche.
Aufrichtiger Dank an alle ausführenden Firmen für die hervorragende Renovierung des Pfarrhofs und für die vielfältige Unterstützung zu diesem Fest.

Ein besondere
r Dank geht an die Kinder und deren Eltern für die Bereitschaft bei "Wind und Wetter" zum Erntedankfest in die Pfarrkirche zu kommen und freudig mitzufeiern.


IMG 3392Praznik zahvalne nedelje v Žvabeku
V nedeljo, 11. oktobra 2015, so se pripeljali otroci iz Žvabeka in okolice s svojimi traktorji in prikolicami v župnijsko cerkev. Natovorili so pridelke, ki so jih pripeljali k blagoslovu ob zahvalni nedelji. Znamenje tega dneva je bila tudi lepo spletena žitna krona, ki jo je pripravila žvabeška vaška skupnost. Za otroke pa so pripravili vrečke s kruhki in sladkarijami, ki so jih ravno tako položili k oltarju. Po slovesni sv. maši in bo blagoslovu pridelkov v cerkvi, je trenutni farni predstojnik mag. Mihael Golavčnik tudi blagoslovil obnovljeno župnišče.

Pri pogostitvi smo lahko pozdravili dekana dekanije Pliberk, častitega pliberškega župnika mons. mag. Ivana Olipa, ki je bil tudi uspešen ob dražbi dobrega domačega kruha. Slavju se je popoldne še pridružil konzistorialni svetnik Jože Kopeinig, rektor katoliškega prosvetnega doma
„Sodalitete“ v Tinjah ter deželi zastopnik misijonske družbe MIVA.

Pri igri „cenitev na oko - koliko src je v prosojnem zaboju“ je natančno število zadela gospa Sophie Hirm. Farni ekonom, gospod Jožef Micheu in farni predstojnik, mag. Mihael Golavčnik, sta zmagovalki predala košaro domačih dobrot. Tudi gospa Anica Dobnik, gospod Miha Müller pd. Mlinar, gospa Laber, gospod Albert Skubel in gospa Anna Maria Stroj iz Loge vasi so kot nadaljni zmagovalci sprejeli svoje nagrade.

Zahvala velja otrokom, ki jih je spremljala voditeljica otroškega vrtca na Suhi, gospa Angelika Krobath, vsem učencem s svojo veročiteljico gospo Edith Micheu in cerkvenemu zboru pod vodstvom gospoda Stefana Tschreschniga, ki so sooblikovali sv. mašo. Zahvaljujemo se tudi članom vaške skupnosti Žvabek, ki so pomagali pri pripravah in izvedbi zahvalne nedelje in pogostitve. Za dobro kuhinjo je poskrbel domači mesar, Franc Hirm p.d. Šuler, za sladkokusce pa je bilo spečeno dovolj peciva in tort. Da je pogostitev potekala kakor na „žnurci“, je bilo potrebno veliko pridnih rok. Vsem prisrčna hvala.

Še enkrat zahvala otrokom in staršem, ki so bili pripravljeni, kljub slabemu vremenu napolniti cerkev do zadnjega kota, in so dali s svojimi okrašenimi otroškimi vozili posebno noto tej letošnji zahvalni nedelji.

Bericht-Poročilo/Fotos-Slike: Martina Urban

  • Erntedank003
  • Erntedank016
  • Erntedank023
  • Erntedank039
  • Erntekrone 2015a
  • IMG_3414

 

 

 

 

 

Suchen