Pfarrkirche Schwabegg- Farna cerkev Žvabek

 

Pfarrkirche Schwabegg-Farna cerkev ŽvabekPfarre Schwabegg

Die jetzige Pfarrkirche in Schwabegg wurde im Jahre 1860 neu errichtet. Da könnte man meinen, dass die Pfarre Schwabegg noch sehr jung ist. Dem ist es nicht so. Der Ort Schwabegg wird schon Jahre 1212 in den Urkundenlisten der Herrschaft Bleiburg erwähnt. Der Patriarch von Aquilea Volfger und der Salzburger Erzbischof Eberhard II. haben gemeinsam ihre Besitzansprüche an verschiedene Orte in Kärnten gestellt, unter anderem auch für den Ort Schwabegg. Das Gericht hat dann so entschieden, dass sich der Patriarch von Aquilea seines Besitzanspruches für die Orte in Kärnten entschlagen musste, im Tausch dafür musste aber der Salzburger Erzbischof auf seine Besitztümer in Friaul verzichten. Später erwähnen die geschichtlichen Urkunden Schwabegg als Bergbauort, in dem Silber und Kupfer abgebaut wurde.


Pfarrkirche Schwabegg

Die ursprüngliche Pfarrkirche wurde das erste Mal in den Urkunden im Jahre 1406 erwähnt. Die Pfarrkirche ist dem Hl. Stephanus, dem ersten Märtyrer der Kirche geweiht; um die Kirche befand sich schon damals ein Friedhof. Auf dem Friedhof befand sich auch ein Karner, erbaut im romanischen Stil aus dem 13. Jahrhundert. In der Krypta des Karners wurden die sterblichen Überreste der Begrabenen aufbewahrt, darüber befand sich eine Kapelle, die dem Hl. Erzengel Michael geweiht war. Dieser Karner wurde im Jahre 1729 abgebrochen, die aufbewahrten Knochen im Friedhof beigesetzt. Dieser Karner ist ein Indiz dafür, dass die Pfarre Schwabegg schon im 13. Jahrhundert eine eigenständige Pfarre gewesen ist, obwohl die Zeit der Gründung und der Hinweis auf Gründer selbst nicht überliefert sind. Höchstwahrscheinlich waren dies aber die Grafen aus Treffen bei Villach, in deren Besitz sich auch die ehemalige Burg in Oberdorf befand.

Die jetzige Pfarrkirche wurde im Jahre 1860 erbaut. Über den Bau der ursprünglichen Kirche ist nur wenig überliefert. Aus den Bericht des Visitators aus dem Jahre 1643 ist zu entnehmen, dass eine neue Sakristei der Pfarrkirche angebaut wurde. Im gleichen Bericht erfolgt der Auftrag des Visitators, dass die Fensteröffnungen der Pfarrkirche aneinander angepasst werden sollen, so dass diese die gleiche Form haben. Ebenfalls erwähnt ist auch ein Tabernakel, der in die Mauer des Altarraumes eingelassen ist. Diese Maueröffnung wurde aber zwei Jahre später wieder vermauert und das Allerheiligste wurde in einen hölzernen Tabernakel im Hochaltar aufbewahrt.

Die neue Pfarrkirche Schwabegg

Im Jahre 1860 wurde die alte Pfarrkirche abgerissen und eine neue erbaut. Erbaut wurde sie im barocken Stil in Form eines Kreuzes. Unter dem auf der Westseite gelegenen hohen Glockenturm befindet sich auch der Haupteingang in die Kirche.

Die Pfarrkirche weist drei Altäre auf. Die Aufsätze dieser Altäre stammen noch aus der alten Kirche. Der Hochaltar stammt wohl aus dem Jahre 1770. Geweiht ist er dem Hl. Stephanus, dem ersten Märtyrer der Kirche, dessen Statue sich in der Altaröffnung über dem Tabernakel befindet. Darüber ist ein Bildnis des Hl. Antonius des Eremiten angebracht. Der Pfarrpatron, der Hl. Stephanus ist links flankiert durch die Statue des Hl. Ingatius von Loyola, dem Gründer des Jesuitenordens, und auf der rechten Seite des Hl. Franz Xaver, Ignatius´Weggefährten und großen Missionars in Indien.

Die beiden Seitenaltäre entstammen aus der gleichen Zeit wie der Hauptaltar. Im südlichen Seitenaltar befindet sich ein größeres Ölbild des Hl. Erzengels Michael, darüber ein kleineres Bildnis der Hl. Schutzengel. Der nördliche Seitenaltar trägt ein schönes Ölgemälde der Hl. Gottesmutter Maria, darüber befindet sich ein kleineres Bildnis des Hl. Josef.

Alle diese Ölbilder wurden im 18. Jahrhundert vom Maler Johann Andreas Strauß (1721 – 1783) aus Slovenj Gradec - Windischgrätz geschaffen, von dem im Jauntal zahlreiche (über 20) Gemälde erhalten geblieben sind. Dies gilt v.a. für die Pfarre Schwabegg, denn er schuf Ölbilder nicht nur für die Pfarrkirche, sondern für alle drei Filialkirchen der Pfarre. Für die vier Bilder der Seitenaltäre der Pfarrkirche erhielt der Künstler 39 Golddenare und 16 Kreuzer.


Župnija
Žvabek

Ker je bila sedanja farna cerkev v Žvabeku šele leta 1860 zgrajena, bi marsikdo sodil, da je Žvabek še zelo mlada fara. Vendar ni tako. Kraj Žvabek najdemo v zgodovinskih listinah že v letu 1212 omenjen. Oglejski patriarh Volfger in salzburški nadškof Eberhard II. sta si oba lastila pravico nad nekaterimi kraji na Koroškem, med drugim tudi pravico na Žvabekom. Sodišče je razsodilo, naj se oglejski patriarh odpove tem krajem, v zameno pa mu mora salzburški nadškof odstopiti svoja posestva v furlaniji. Pozneje omenjajo zgodovinske listine Žvabek kot rudarski kraj, kjer so kopali srebro in pozneje baker. 

Farna cerkev Žvabek

Prvotna žvabeška cerkev je prvikrat omenjena leta 1406. Takrat je bil lastnik gradu v Pliberku knez Ernest Železni, ki je bil zadnji deželni knez Koroške, ki so ga leta 1414 na Gosposvetskem polju ustoličili v slovenskem jeziku. Bil je istočasno oskrbnik vseh cerkva, ki so pripadale njegovemu sodnemu področju. Med te cerkve je pripadala tudi žvabeška.

Druga listina iz leta 1408 omenja Žvabek kot samostojno faro. Posvečena je bila sv. Štefanu, prvemu mučencu; okrog cerkve je bilo že takrat pokopališče. Na pokopališču je bila tudi kostnica (Karner), zidana v romanskem slogu iz 13. stoletja. Kot vse takratne kostnice, je bil v njej v pritličju prostor za kosti; nad tem prostorom je bila kapela, posvečena sv. Mihaelu. To kostnico so podrli po letu 1729 in kosti pokopali. Tudi ta kostnica priča, da je moral biti Žvabek že v 13. stol. samostojna fara, čeprav ni znano kdaj je bila ustanovljena in kdo jo je ustanovil. Verjetno so bili to grofje iz Treffna pri Beljaku, ki so imeli v lasti nekdanji grad v Gornji vasi pri Žvabeku.

Sedanjo farno cerkev so zgradili leta 1860. O prvotni cerkvi le malo vemo, ker jo stare listini sicer omenjajo, a o cerkveni stavbi skoraj nič ne povedo. Iz poročil vizitatorjev zvemo, da so leta 1643 prizidali k cerkvi novo zakristijo. V istem poročilu naroča vizitator, da morajo cerkvena okna tako prezidati, da bodo imela enako obliko. Obenem je omenjen tabernakelj, ki je bil vdelan v steno ob glavnem oltarju. To vdolbino v zidu so že dve leti pozneje zazidali, Najsvetejše pa prenesli v leseni tabernakelj na glavnem oltarju.

Nova farna cerkev v Žvabeku

Leta 1860 so staro cerkev podrli in sezidali novo. Zidana je v baročnem slogu v obliki križa. Na zahodni strani je cerkveni stolp, pod njim glavni vhod v cerkev.

V cervi so trije oltarji. Nastavki teh oltarjev so vsi iz stare cerkve. Glavni oltar je približno iz leta 1770. Je posvečen sv. Štefanu, prvem mučencu, čigar kip je v vdolbini nad tabernakljem. Nad tem kipom je podoba sv. Antona puščavnika, ob straneh pa kipa sv. Ignacija Lojolskega, ustanovitelja jezuitskega reda, in pa sv. Frančiška Ksaverija, Ignacijevega vrstnika in velikega misijonarja.

Stranska oltarja sta prav tako stara kot glavni. Oltar na južni strani je posvečen sv. Mihaelu, kar kaže tudi slika v njem; nad sliko nadangela je podoba angela varuha. V oltarju na severni strani je Marijina slika z Jezusom na rokah, zgoraj pa sv. Jožef.

Vse te slike je sredi 18. stoletja napravil slikar Janez Andrej Strauß (1721 – 1783) iz Slovenjega Gradca, ki je veliko delal za cerkve v Podjuni (nad 20 slik) in – lahko rečemo – prav posebej za žvabeško faro, saj je napravil slike ne le za farno cerkev, temveč tudi za vse tri žvabeške podružnice. Za zgoraj omenjene štiri slike je prejel umetnik 39 goldinarjev 16 krajcerjev.

Prelat Aleš Zechner
Mohorjev koledar, 1979

(Übersetzung eines Artikels von Prälat Alexius Zechner im Kalender der Hermagoras Bruderschaft aus dem Jahre 1979. Prälat Zechner entstammte aus der Pfarre Schwabegg- Žvabek)

 • 1
 • 2
 • 20181117_123622
 • 20181117_Pfarrstadl
 • 20181117_Verbindungsweg
 • 2018august2002
 • 9637 Kopie
 • Bitmap in Unbenannt-1
 • Dankesliste Pfarrmitarbeiter
 • Friedhofskreuz
 • IMG-20171030-WA0008 _II
 • IMG_20190427_151859
 • IMG_6041_Kopie
 • Pfarrkirche Schwabegg_GM
 • Schwabegg mit Hadn
 • Schwabegger in Schwabegg

 

 

 

 

 

 

 

Suchen

Schwabegg - Žvabek

Schwabegg - Žvabek 11
9155 Neuhaus - Suha
Tel.: 04356/2348

 

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
www.pfarre-schwabegg.at

 

Anbetung - Češčenje:
12. Juni - Junij

 

Patrozinium der Pfarrkirche -
patrocinij župnijske cerkve:

Hl. Stephan, Märtyrer -

Sv. Štefan, mučenec (26.12.)