Kdor bere, živi tisoč življenj • Lesen stärkt die Seele

20181119 1243291

Rajni Krištanov Franc in rajni Rnovtov Rok sta z veliko strastjo prebirala Mohorjeve knjige. Vsako leto sta že nestrpna čakala na to, kdaj bodo pripeljali nove Mohorjeve knjige iz Celovca. Tudi drugi so se radi posluževali teh knjig, tako slovenskih kot tudi nemških, posebno še take, ki so obravnavale zadeve iz neposrednega življenjskega okolja. 

V teh dneh je tako v žvabeško župnišče spet prispel knjižni dar Mohorjeve družbe. Mohorjevo družbo sta na pobudo blaženega škofa Antona Martina Slomška ustanovila Andrej Einpieler und Anton Janežič leta 1851. 

Vsakoletni Mohorjev koledar nudi zanimivo branje o zgodovini, o naravi in o ljudeh na Koroškem in v sosednih državah. Tako je v koledarju za leto 2019 predstavljena prejemnica Tischlerjeve nagrade 2018, pesnica Lenčka Kupper, ki je napisala veliko zimzelenih pesmic za otroke. Njej v čast so letos tudi izdali otroško pesmarico z naslovom „Iz škratove krošnjice“, katera naj bi bralca pospremila skozi leto.

Kot župnija je letos v koledarju predstavljena župnija Bilčovs, kjer deluje župnik in dekan Janko Krištof, ki izhaja iz Stogartove družine v Dolnji vasi pri Žvabeku.

Deželni arheolog univ. doc. dr. Franz Glaser v svojem prispevku gleda nazaj na 40 let izkopavanj na Gori Sv. Heme pri Globasnici, v katerem razkriva marsikatero zanimivost o tem zgornjekrščanskem romarskem središču kakor tudi o zapletenosti lastništva in dovoljenja izkopavanj na tem kraju samem.

Veleposlanik Republike Slovenije na Dunaju in zgodovinar dr. Andrej Rajten v svojem prispevku predstavi diplomatsko izkušnjo četverice slovenskih duhovnikov, ki so kot izvedenci sodelovali na pariški mirovni konferenci leta 1919. Zmagovite države so imeli svoje ambicije, pri čemer jih ozemeljsko razkosanje slovenskega življa ni posebej skrbelo. Tudi druge narode je tako prizadelo. Tu nista mogli pomagati niti vztrajnost niti predanost delu, značilno za slovenske udeležence, katere jih je vodil nekdanji minister habsburške monarhije.

Zgodovinar Michael Koschat opisuje delo umetnika Kurta Weissa (1895-1966), ki je ustvarjal v času nacionalsocializma, o čemer se je po drugi svetovni vojni zgrnila kakor tudi pri drugih podobnih umetnikih zavesa pozabe. Najbolj znano delo je sgraffito na ljudski šoli v Škocijanu.

Daniela Pečnik predstavi v svojem prispevku zeleno kozmetiko, ki pomaga človeku na naraven način. Pri tem se posluži sestavin, ki so vsakemu na razpolago in zgleda, da priprava takšne kozmetike sploh ni težka.

Biolog Reinhold Jannach se ukvarja v svojem prispevku z biogeografijo, ki predstavi razširjenost živali, rastlin in drugih organizmov na določenih območjih Koroške.

Za božični čas je zanimiv prispevek, kako je pred 200 leti nastala pesem „Sveta noč“, ki opeva hrepenenje človeka po svetovnem miru in verski svobodi. Pesem je nastala v času francoske vladavine v Salzburgu. Še druge osebnosti starejše in novejše zgodovine so predstavljene v tem zborniku ter delovanje pobratenih Mohorjevih založb v Celju in v Gorici.

Mohorjeva založba v Celovcu je v letu 2018 izdala 41 novih knjig - od tega 20 slovenskih, 16 nemških in 5 dvojezičnih izdaj. Vabljeni za nakup Mohorjevega knjižnega daru v župnišču oz. pri poverjenikih Mohorjeve. 

Lesen stärkt die Seele

20181119 1246301

Vom französischen Philosophen und Schriftsteller Voltaire wird das Zitat überliefert: Lesen stärkt die Seele. Auch in der Pfarre Schwabegg-Žvabek gibt es Menschen, die sehr gerne lesen, einige aus beruflichen Gründen, andere, weil es ihr Herz erfreut. 

Nun ist die neue Büchergabe des Hermagorasverlages im Pfarrhof eingetroffen. Der 
Hermagoras Verlag in Klagenfurt hat heuer 41 neue Bücher herausgegeben - davon 20 Bücher in slowenischer, 16 in deutscher Sprache und 6 Bücher in einer zweisprachigen Ausgabe. 

Die Büchergabe der Hermagoras 2019 kann ab sofort wieder im Pfarrhof eingesehen und gekauft werden. Interessant sind all jene Bücher, die die Lokalgeschichte behandeln bzw. jene, die als Ratgeber in den verschiedensten Lebensbereichen der Menschen herangenommen werden können. 
Lesen stärkt also die Seele, den Leib und den Geist. Auch das neue Jahrbuch der Diözese liegt für alle interessierten Leser auf.