Einführungsmesse
Umestitvena sv. maša

Einfhrungsmesse

„Gegrüßt sei unser Pfarrvorsteher

Mit der Begrüßung des neuen Pfarrvorstehers Mag. Michael Golavčnik vor dem Pfarrhof Schwabegg, hat am 20. September 2015, der offizielle Festakt zur Einführung des neuen Pfarrvorstehers begonnen. Dazu wurde eigens Fichtenbäume mit einer Grußtafel vor dem Pfarrhof aufgestellt. Die Festmesse wurde von unserem geschätzten Herrn Dechant Msgr. Mag. Ivan Olip und Mag. Michael Golavčnik gemeinsam zelebriert. Unser Ministranten Team wurde durch Ministranten Augsdorf- Loga vas, der ehemaligen Pfarre des neuen Pfarrvorstehers, tatkräftig unterstützt.
Eine große Schar an Pfarrgemeindemitgliedern, zahlreiche Besucher aus Augsdorf, sowie Abordnungen aus Politik und ortsansässigen Vereinen nahmen an der Begrüßung und an der Festmesse teil. Grußworte überbrachten die Schüler der VS Schwabegg mit ihren Lehrerinnen Frau Edith Micheu und Frau Frau Sabrina Božič, Frau Anita Diex von der Dorfgemeinschaft Schwabegg, vom Katholischen Kulturverein KPD-Drava Herr Valentin Hirm, Frau Kristof Antonia von der Gemeinschaft des lebendigen Rosenkranzes, Herr Gerhard Lutnik für den örtlichen Sportverein, der Kommandant der FF-Schwabegg Herr Michael Lamprecht, für die Jägerschaft Schwabegg Herr Josef Messner, der Bürgermeister der Gemeinde Neuhaus, Herr Gerhard Visotschnig und vom Pfarrgemeinderat Schwabegg Pfarrökonom Josef Micheu.
Wir bedanken uns bei Herrn Dechant Msgr. Mag. Ivan Olip für die ergreifende Messfeier und für die beeindruckende Predigt. Bedanken möchten wir uns auch beim Kirchenchor Schwabegg (Ltg. Stefan Tschreschnig) für die musikalische Mitgestaltung der Hl. Messe, bei den Ministranten und bei allen Pfarrgemeindemitgliedern aus Schwabegg und den umliegenden Pfarrgemeinden. Ein besonderer Dank gilt den Pfarrgemeindemitglieder aus Augsdorf- Loga vas, welche den weiten Weg und die frühe Stunde nicht gescheut haben, um die Einführungsmesse ihres einstigen Pfarrvorstehers mit zu feiern.
Mit Mag. Michael Golavčnik hat die Pfarre Schwabegg-Žvabek wieder einen neuen Priester. Wir freuen uns, dass Hwst. Herr Diözesanbischof Dr. Alois Schwarz ihn zum neuen Seelsorger und Pfarrvorsteher der Pfarre Schwabegg- Žvabek ernannt hat und heißen ihn herzlich willkommen.

IMG 5362Pozdravljen naš dušni pastir
V nedeljo, 20. septembra 2015, so v župniji Žvabek slovesno pozdravili novega dušnega pastirja. Pred župniščem so postavili slovesna vrata, kjer je potekal sprejem ob navzočnosti velike množice ljudi. Ministrantom so se tudi pridružili mladi iz Loge vasi ob Vrbskem jezeru, iz župnije njihovega nekdanjega župnika. Pred obnovljenim župniščem se je podpredsednik župnijskega sveta in farni ekonom, gospod Jožef Micheu, zahvalil častitemu dekanu msgr. mag. Ivanu Olipu, ki je 8 mesecev vodil župnijo Žvabek in Suho ter za to poskrbel, da sta obe župniji spet zasedeni. Novemu farnemu predstojniku je izrekel prisrčno dobrodošlico. S pesmico so ga pozdravili otroci domače ljudske šole ob spremstvu svojih učiteljic gospe Edith Micheu in Sabrine Božič. V imenu občine Suha je gospod župan Gerhard Visotschnig izrekel svoje zadovoljstvo, da sta obe župniji dobili mladega duhovnika, ki je že dobro zastavil svoje delo ter upa na dobro sodelovanje. S strani žvabeške vaške skupnosti je gospa Anita Diex izročila brošuro o delovanju društva, gospod Foltej Hirm p.d. Šulerjev pa je kot podpredsednik Katoliškega prosvetnega društva Drava nanizal na zgodovinsko povezanosti društva ter svoje družine z župnijo ter predal domače dobrote. Pozdravne besede so še izrekli: gospod Gerhard Lutnik kot zastopnik žvabeškega športnega društva, gospod Michael Lamprecht v imenu žvabeških gasilcev ter gospod Jožef Messner p.d. Kljamen kot vodja lovske skupnosti. Gospa Antonia Krištof pa je kot voditeljica živega rožnega venca zagotovila spremljajočo molitev pri pastoralnem delu dušnega pastirja.
Častiti gospod dekan msgr. Mag. Ivan Olip je skupaj z novim farnim predstojnikom obhajal slovesno sv. mašo ter imel prepričljivo pridigo, kjer je orisal lik duhovnika v današnjem času. Cerkveni zbor pod vodstvom gospoda Štefana Tschreschniga  je glasbeno sooblikoval sv. mašo. Zahvala vsem, ki so sodelovali pri pripravah in izvedbi tega pozdravnega slavja.
Zahvaljujemo se prečastitemu škofu dr. Aloisu Schwarzu za imenovanje gospoda mag. Mihaela Golavčnika za novega dušnega pastirja in predstojnika v župniji Žvabek. Za to njegovo delo mu želimo vse najboljše in obilo Božjega blagoslova.

Bericht und Fotos - Poročilo in slike: Martina Urban, PGR- ŽS   
                                                                       

 

 

Suchen