Dreikönigssingen und Gemeindejubiläum Trikraljevsko petje in občinski jubilej

IMG 8490

Das Neue Jahr begann auch heuer mit der Dreikönigsaktion, in der eine Kinder- und eine Erwachsenengruppe mit viel Engagement und Ausdauer die Weihnachtsbotschaft und den Segen zu den Menschen in der Pfarre Schwabegg- Žvabek im mehrstimmigen Gesang überbracht haben.

Seit über 70 Jahren wird dieser Brauch für einen guten Zweck schon in der Pfarre gepflegt, in der die „Wiege“ dieser österreichweiten Dreikönigsaktion zu finden ist. Denn vor mehr als 70 Jahren, im Jahre 1947, wurde der alte Brauch des Neujahrsingens hier in der Pfarre Schwabegg - Žvabek mit einem karitativen Zweck verbunden. Der Salesianerpater Janez Rovan ist mit seinen Ministranten, die weiße Gewänder und Papierkronen angehabt hatten, von Haus zu Haus gezogen und hat den Menschen die frohe Botschaft des Weihnachtfestes überbracht. Die gesammelten Gaben wiederum kamen seinen Mitbrüdern zu Gute, die in der Mission in fernen Ländern arbeiteten. 1954 wurde dieses Dreikönigssingen auf Vorschlag von Prälat Dr. Rudolf Blüml von der Österreichischen Bischofskonferenz in allen österreichischen Diözesen eingeführt.

Herzlicher Dank an die Begleitpersonen, die die Hl. Dreikönige begleitet haben: Herrn Anton Braun, der die Erwachsenengruppe „in den Dörfern und auf dem Berg“ begleitet hat, und Herrn Anton Selišnik sowie Frau Anna Dobnig, die die Kindergruppe einerseits in Schwabegg- Žvabek und andererseits in den 16 Häusern der Ortschaft Aich- Dob, die zur Pfarre gehören, begleitet haben.

Dank gilt auch den Familien und dem Gasthaus Hafner, die die Sternsinger bewirtet und allen, die ihnen bereitwillig die Tür aufgemacht haben. Aufrichtiger Dank Herrn Franz Opetnik, der der Kindergruppe, und an Frau Elfi Schwanzer, die der Erwachsenengruppe, die Lieder einstudiert haben. Für die verlässliche Organisation im Hintergrund (Kleider herrichten, Verpflegungsmöglichkeiten, Fahrdienste, usw.) sorgten die beiden Pfarrgemeinderätinnen und Kirchenkämmerinnen Frau Irene Wagner und Frau Martina Urban.

Im Gesang und Spiel haben die Sternsinger die Botschaft nahegebracht, die am Fest Erscheinung des Herrn, am 06.01.2018, in allen Kirchen im Evangelium nach Matthäus verkündet wurde:

10Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. 11Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter; da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. (Mt 2,10-11).

Deshalb gestalteten die „Heiligen Drei Könige“ auch die Heilige Messe an diesem Festtag mit. Zu Beginn der Heiligen Messe brachten sie die Figuren der Heiligen Drei Könige und übergaben diese an Pfarrvorsteher Golavčnik, die diese in die  Weihnachtskrippe der Pfarrkirche hineingestellt hat. Die altehrwürdige Weihnachtskrippe wurde in den letzten zwei Jahren generalsaniert und erstrahlt nun anlässlich des 90. Jubiläums ihres Entstehens (Weihnachten 1928) im neuen Glanz und bietet eine hervorragende Veranschaulichung des gehörten Evangeliumsabschnittes.

Heuer steht die österreichweite Dreikönigsaktion im Zeichen des mittelamerikanischen Landes Nicaragua, das jahrzehntelang unter einem Bürgerkrieg gelitten hat. So ist geplant mit den Spendengeldern Organisationen zu unterstützen, die nicaraguanischen Jugendlichen das Erlernen von verschiedenen Handwerksberufen ermöglichen. In Kooperation mit lokalen Unternehmen können ihnen dann längerfristige Berufsmöglichkeiten geboten werden.

Am Fest „Erscheinung des Herrn“, dem Dreikönigstag, gestalteten die Sternsinger der beiden Pfarren Neuhaus- Suha und Schwabegg- Žvabek nicht nur die Hl. Messen in den Pfarrkirchen mit, sondern traten auch beim Neujahrsempfang der Gemeinde Neuhaus- Suha auf. Anlass war der 60. Jahrestag der Errichtung der Gemeinde Neuhaus, die aus den Gemeinden Schwabegg- Žvabek und Leifling- Libeliče entstanden ist. Unter Beteiligung vieler Festgäste und der Mitwirkung der örtlichen kulturellen Vereine wurden die Sternsinger im Gasthaus Hafner in Oberdorf- Gornja vas von allen freudig aufgenommen. Dies kam auch in der Festansprache von Landeshauptmannstellvertreterin Frau Dr. Gaby Schaunig und den Dankesworten vom Herrn Bürgermeister Gerhard Visotschnig, der auch die Einladung an die Sternsinger ausgesprochen hat, zum Ausdruck. Möge dieses Jahr, in dem so wichtige Jubiläen begangen werden, unter dem „guten Stern“ und dem Segen Gottes stehen.

 IMG 8486


3K

Trikraljevsko petje in občinski jubilej

Tudi letos je župnija Žvabek izvedla trikraljevsko petje, ki je stara in priljubljena šega za novo leto. Žvabeška župnija nadaljuje duhovno dediščino, ki jo je zapustil rajni kaplan in dušni pastir p. Janez Rovan SDB (1911- 1988), ki je v letih 1947-1948 služboval v Žvabeku. Pomislil je tudi na revne in na misijon po celem svetu. Sledil je sporočilu drugega berila praznika treh kraljev ali Gospodovega razglašenja, dne 06. januarja, ko nam apostol Pavel v pismu Efežanom pravi:

5 Ljudem prejšnjih rodov ni bila razkrita, kakor je zdaj v Duhu razodeta njegovim svetim apostolom in prerokom, 6 da so namreč pogani sodediči, soudje in soudeleženci obljube v Kristusu Jezusu, in sicer po evangeliju, 7 katerega služabnik sem postal po daru Božje milosti, ki mi je bila dana po delovanju njegove moči. (Ef 3,5-7)

Tako se zahvaljujemo obema skupinama treh kraljev oz. bolje rečeno treh kraljic, ki so se tudi letos podali k hišam in domovom žvabeške fare, da bi prinašali blagovest Jezusovega rojstva in blagoslov Novega leta.

Z gmotno podporo, ki so jo nabrali, se pa prinaša blagovest Jezusovega rojstva tudi vsem ljudstvom po svetu, ki so v stiski, ker so namreč pogani [vsa ljudstva] sodediči, soudje in soudeleženci obljube v Kristusu Jezusu (Ef 3,6).

Zahvala velja gospodu Francu Opetniku p.d. Zodjaku, ki je pomagal svoji nekdanji domači fari s tem, da je naučil pesmi mlajši skupini ter pliberški zborovodkinji gospe Elfi Schwanzer, ki je tudi odrasli skupini naučila pesem v nemškem in slovenskem jeziku.

Otroško in mladostniško skupino je po Žvabeku prvič spremljal gospod Anton Selišnik, po žvabeškem delu Doba pa gospa Anna Dobnik. Po vaseh in gori žvabeške fare pa je „Svete kraljice v lepih haljah“ varno prevažal gospod Anton Braun z Brega, ki se je med odraslo skupino počutil prav dobro.

Okrog novega leta so „Sveti Trije Kralji“ obiskali dokaj vsako hišo in ji prinesli božji blagoslov ter prosili za revne družine v državi Nikaragva, ki je težiščna dežela letošnje Trikraljevske akcije. Mladim se tam omogoča dobra poklicna izobrazba, da bodo tako gradili uspešno in mirno državo, ki je utrpela veliko ran ob bratomorni vojni v pretekljih desetlejih. Hvala vsem, ki ste bili tako radodarni in ste modre z Vzhoda tako lepo sprejeli.

Pri sveti maši na praznik „Gospodovega razglašenja“, dne 06.01.2017, sta obe trikraljevski skupini slovesno sooblikovali sveto mašo v farni cerkvi. Hvaležno smo se ozrli nazaj na lepo izvedeno akcijo, prav v duhu, da se cerkev vedno spet obnavlja v mladih in dobrih ljudeh, ki so pripravljeni sodelovati. Nabirka maše same pa je bila namenjena za papeško misijonsko družbo in za podporo duhovniškega naraščaja v deželah v razvoju.

Na praznik popoldne so „trije kralji“ tudi bili povabljeni na novoletni sprejem občine Suha pri „gostilni p.d. Hobnar“ družine Rupitz. Občina Suha namreč letos obhaja 60.letnico ustanovitve, ki je nastala iz prejšnih občin Žvakek in Libeliče. Zato je povabila vsa kulturna društva, da so sooblikovali to slovesnost. V pozdrav pa so jim zapeli in voščili „trije kralji“ obeh far. Slavnostni nagovor je imela namestnica deželnega glavarja, gospa dr. Gaby Schaunig, ki je čestitala občini za dobro sodelovanje z vsemi ustanovami in društvi občine. Vodja deželnega arhiva, dr. Wilhelm Wadl pa je na kratko predstavil knjigo o hišnih in krajevnih imenih občine Suha, ki bo letos izšla za 60. jubilej občine.

Naj Božji blagoslov spremlja vse občanke in občane v tem jubilejnem letu, kjer bomo morda marsikaj izvedeli o novejši zgodovini teh krajev.

Mag. Michael Golavčnik
Pfarrvorsteher - farni predstojnik

IMG 6818


01