Nachruf für + Rochus Drug (1926-2017) • Umrl je Rok Drug p.d. Rnovt 
2

Nachruf für + Rochus Drug (1926-2017), dem langjährigen Mitglied und ehemaligen Pfarrgemeinderatsobmann der Pfarre Schwabegg- Žvabek und Mesner der Filialkirche Heiligenstadt- Sveto mesto

Der Pfarrgemeinderat der Pfarre Schwabegg- Žvabek hat die traurige Nachricht erhalten, dass der langjährige Pfarrgemeinderat und Kirchenkämmerer der Pfarre Schwabegg- Žvabek sowie Mesner der Filialkirche Heiligenstadt- Sveto mesto, Herr Rochus Drug, am 09. Oktober 2017, nach kurzer Krankheit, wohlversehen mit den Hl. Sakramenten der römisch- katholischen Kirche, in Klinikum Klagenfurt am Wörthersee verstorben ist.

In Erinnerung an diesen verdienstvollen Menschen der Pfarre Schwabegg- Žvabek, werden die Glocken der Pfarrkirche in Schwabegg- Žvabek und der Filialkirche Heligenstadt- Sveto mesto bis zum Begräbnis jeden Tag eigens läuten. Das Begräbnis des verstorbenen Herrn Rochus Drug vlg. Rnovt, findet am Donnerstag, dem 12. Oktober 2017, um 14:30 Uhr mit der Aussegnung in der Aufbahrungshalle und der anschließenden Seelenmesse in der Pfarrkirche sowie der Bestattung im Familiengrab am Pfarrfriedhof  in Schwabegg- Žvabek statt.

Herr Rochus Drug vlg. Rnovt aus Heiligenstadt war seit den ersten Pfarrgemeinderatswahlen im Dezember 1975 bis zur Pfarrgemeinderatswahl 1997 Mitglied im Pfarrgemeinderat der Pfarre Schwabegg- Žvabek. Ab 1981 war er auch Mitglied im Ausschuss für Verwaltung und Finanzen (Pfarrkirchenrat).  
Zwei Perioden lang, von 1987 bis 1997, war Herr Rochus Drug auch Obmann des Pfarrgemeinderates der Pfarre Schwabegg- Žvabek. Dabei ließ er sich stets von den Vorgaben der Pfarrgemeinderatsordnung leiten, die sagt: „Der Pfarrgemeinderat ist jenes Kollegium der Pfarre, das zusammen mit dem Pfarrvorsteher für die Seelsorge verantwortlich ist, sie mit trägt und Fragen des pfarrlichen Lebens entscheidet. […] Das pfarrliche Leben ist großteils vom Einsatz Ehrenamtlicher getragen. Der Pfarrgemeinderat soll Einzelpersonen und Gruppen ermutigen, ihre eigenen Fähigkeiten zu entdecken, sie zu entwickeln und selbständig ihren Beitrag im kirchlichen und gesellschaftlichen Leben zu leisten“.

Der Pfarrgemeinderat ist ihm für sein Wirken und für sein Glaubenszeugnis in der Pfarre Schwabegg- Žvabek sehr dankbar. Aufmerksam, ruhig und hilfsbereit, unermüdlich und selbstlos versah er seinen Dienst zum Wohle der Pfarre und der Menschen. Ein besonderes Anliegen war ihm die Marienwallfahrtskirche Heiligenstadt- Sveto mesto, in welcher er jahrzehntelang seinen Dienst als Mesner versah. Er fungierte auch als Vorbeter in der Kirche und bei Begräbnissen und stand dem vormaligen Pfarrer der Pfarre Schwabegg- Žvabek, Altpfarrer GR Simon Wutte, in allen kirchlichen Festen und Feiern treu zur Seite. Der allseits bekannte „Rnoutov Rok“ hatte ein gewinnendes und freundliches Wesen und konnte mit großer Offenheit auf die Menschen zugehen, sie in schwierigen Lebenssituationen mit einem guten Wort trösten und aufrichten oder durch ein Lächeln und mitunter lebensfrohe Lebensweisheit für sich und die Pfarre gewinnen.

Ein großes Anliegen war ihm auch das Zeitschriftenapostolat der Pfarre und die Verbreitung von religiösen und erbaulichen Büchern, die er bis zuletzt mit großer Hingabe las. Die Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen und Institutionen unterstützte und förderte er und kam dadurch mit vielen Menschen ins Gespräch, denen er sein historisches und menschliches Wissen vermitteln konnte.

Im Namen der Pfarre Schwabegg- Žvabek gilt ihm der aufrichtige Dank für sein Lebensbeispiel und für sein gelebtes christliches Zeugnis, den trauernden Angehörigen gilt unsere aufrichtige Anteilnahme. Die Pfarre Schwabegg- Žvabek wird seiner stets im Gebet gedenken und das ehrende Gedenken bewahren.

Wie Herr Rochus Drug vlg. Rnovt in seinem irdischen Leben eng mit der Pfarre Schwabegg- Žvabek verbunden gewesen ist, wird er es auch nach seinem Tode bleiben. Er gehört wesentlich zur Geschichte der Pfarre und hat diese über 50 Jahre aktiv und treu mit getragen und mit gestaltet.
Wir sind überzeugt, dass er nicht nur hier auf Erden viel für uns alle gebetet hat, sondern auch jetzt in der Ewigkeit bei Gott für uns alle weiter beten wird. Im Vertrauen auf diese fortdauernde Hoffnungs- und Gebetsgemeinschaft „auf Erden wie im Himmel“ sind und bleiben wir mit ihm und miteinander verbunden.

 

Umrl je gospod Rok Drug p.d. Rnovt (1926-2017)

Nekrologij + Rok Drug p.d. Rnovt, dolgoletni član in podpredsednik  župnijskega sveta v Žvabeku ter mežnar podružne cerkve pri Svetem mestu

1

Župnijski svet v Žvabeku sporoča žalostno vest, da je umrl gospod Rok Drug p.d. Rnovt iz Svetega mesta. Spreviden s sv. zakramenti cerkve, je umrl dne 09. oktobra 2017 v bolnišnici v Celovcu. Gospod Rok Drug je bil desetletja dolga član župnijskega in cerkvenega sveta ter mežnar v Marijini romarski cerkvi na Svetem mestu. Med leti 1987 do 1997 je izvrševal mesto podpredsednika župnijskega sveta.

Njemu v spomin bodo v teh dneh pred pogrebom, ki bo v četrtek, dne 12. oktobra 2017 ob 14:30 uri v Žvabeku, zvonili zvonovi v farni cerkvi ter v podružni cerkvi na Svetem mestu.

Rok Drug p.d. Rnovt je bil rojen 10. avgusta 1926  v Šentanelu v današnji Sloveniji. Leta 1944 je njegova družina našla zavetišče na kmetiji pri Krištofu pri Svetem mestu, od koder so hodili na delo k Hofovcu v Gornjo vas (Preglhof). Po raznih delovnih mestih v tu- in inozemstvu se je leta 1952 poročil z Terezijo Drug, ki je imela majhno kmetijo pri Svetem mestu. Poleg dela na mali kmetiji je kot oče treh otrok delal pri raznih podjetjih, nazadnje do svoje upokojitve pri tovarni čopičev (Pinselfabrik) v Pliberku.

"Rnovtov Rok", kakor so ga imenovali domačini, je od leta 1975 naprej, od prvih volitev župnijskih svetov, bil član tega pomembnega posvetovalnega telesa v župniji Žvabek. Od leta 1981 je bil tudi član cerkvenega sveta, odbora za upravo in finance, kjer je skupno z drugimi skrbel za obnovitvena dela farne cerkve in treh podružnic žvabeške fare. Dve dobi, od leta 1987 do 1997, ko zaradi zdravstvenih razlogovov ni več kandidiral, je bil Rok Drug tudi podpredsednik župnijskega sveta.

V tej funkciji je tudi pozdravil pračastitega krškega škofa in prevzišenega nadpastirja ob birmi v Žvabeku leta 1995 z pričevalnimi besedami: »Prihajate, da podelite zakrament svete birme mladeničem in mladenkam in jih potrdite v vojake Kristusove (gl. Rim, 13,12; 2 Tim 2,3). Z zakramentom svete birme postanemo tudi polnoletni člani Kristusove črede. [...]
Z neizbrisnim znamenjem svete birme smo poslani v svet, da skupaj s škofi in duhovniki oznanjamo blagovest Gospodov. Poslani smo v svet, da oznanjamo mir, pravičnost in ljubezen, ker je mir neprecenljiva vrednota, ga bomo dosegli le, ča ga bomo gradili na temeljih Kristusovega nauka in krščanske ljubezni, da bi kot apostoli miru in ljubezni bili deležni večnega miru, ki je naš cilj in smisel zemeljskega življenja. «


Župnijski svet se zahvaljuje za njegovo delovanje v župniji v Žvabeku, ki je bilo zaznamovano z močno in preprosto vernostjo. Vedno je rad pomagal, kjer je bilo potrebno, vsakega je nagovoril z dobro besedo in ga tudi podril v tegobah življenja. Posebno ljubezen je negoval do Marijinega svetišča pri Svetem mestu, kjer je vsa leta bil mežnar in varuh te cerkve. Zaslužnemu župniku, duh. sv. Simonu Wutteju je vsa leta stal zvesto ob strani, v letih starosti pa ga je redno obiskal farni predstojnik mag. Miha Golavčnik, ko mu je prinašal bolniško obhajilo na dom.
Pri tem je rad pripovedoval od starih časih, ker je bil pravi poznavalec časov prednikov in krajevne zgodovine. Bil je vesten član Mohorjeve družbe, saj je z veliko vnemo in ljubeznijo prebiral knjige in iz teh črpal svojo modrost in vedrino. Vsa leta je tudi močno podpiral društveno in kulturno delovanje v Žvabeku in bil vesel, kadar je mogel biti med ljudmi.

V imenu župnije Žvabek velja rajnemu nekdanjemu dolgoletnemu članu in podpredsedniku župnijskega sveta, gospodu Roku Drugu p.d. Rnovtu, za vso njegovo prizadevanje in delo za župnijo Žvabek naša iskrena zahvala. Bog naj mu poplača ves trud z nebeškimi darovi. Ohranimo ga v častitljivem spominu ter ostanemo z njim in med sabo povezani z molitvijo, ko smo skupaj na poti k cilju „nebeške domovine“.

4