Dekanatskleruskonferenz  Dekanijska konferenca duhovnikov

Slika Dekanijsko konferenca Hirm 2016 09 09 1

Im Dekanat Bleiburg- Pliberk findet während des Arbeitsjahres jeden Monat jeweils in einer anderen Pfarre oder Einrichtung des Dekantes die Dekanatskleruskonferenz statt. Dazu sind neben den aktiven Priestern des Dekanates, meistens auch die pensionierten Priester, sowie die hauptamtlichen Mitarbeiter des Dekanates eingeladen.
In der Dekanatsordnung der Diözese Gurk (vom 29. April 2000) steht unter § 16 dazu folgendes zu lesen:

„Eine wesentliche Aufgabe des Dechanten ist die regelmäßige Abhaltung von Dekanatsklerus- konferenzen. Diese behalten als eigene Institution für die Priester und Diakone des Dekanates weiterhin ihre große Bedeutung. Sie dienen insbesondere   folgenden Aufgaben:
der spirituellen Vertiefung der Priester und Diakone,
der Pflege brüderlicher Gemeinschaft,
der spirituellen Weiterbildung,
der Ordnung und Einteilung der pastoralen Zusammenarbeit und Nachbarschaftshilfe im Dekanat,
dem Erfahrungsaustausch über die seelsorgliche Arbeit.
Da vor allem die gemeinsame Planung und der Erfahrungsaustausch über die seelsorgliche Arbeit auch mit den im Dekanat hauptamtlich tätigen Laien notwendig ist, sollen diese - je nach Tagesordnung - fallweise zu den Dekanatskleruskonferenzen eingeladen werden.“
(Quelle: http://www.kath-kirche-kaernten.at/images/OEKE-bilder/Dekanatsordnung.pdf)

Am Dienstag, den 06.09.2016, zu Beginn des neuen Arbeitsjahres, wurde wieder zur Dekanatskleruskonferenz eingeladen. Gastgeber war der Pfarrvorsteher von Schwabegg- Žvabek, Mag. Michael Golavčnik, der zu Beginn der Sitzung im Pfarrhof eine kleine Kaffeejause vorbereitet hatte.
Nach dem gemeinsamen Beten der Sext des kirchlichen Stundengebetes (Tagzeitenliturgie) trug Pfarrvorsteher Golavčnik einige geistlichen Gedanken zur „Pastoralen Seelsorge der Männer“ vor. Ausgangspunkt dazu war die langjährige Tätigkeit seines schon verstorbenen Großonkels GR Augustin Čebul als geistlicher Assistent der Männerbewegung der slowenischsprachigen Katholischen Aktion/ Katoliška akcija und seine diesbezügliche monatliche Kolumne in der slowenischen Kirchenzeitung Nedelja.
Pfarrvorsteher Golavčnik stellte aber auch heutige Konzepte der Katholischen Männerpastoral vor und bezog sich dabei auf die neueste Ausgabe der slowenischen Pastoralzeitschrift „Cerkev danes“, die die Männerpastoral als Schwerpunktthema behandelt. Anschließend entwickelte sich ein lebhaftes und bereicherndes Gespräch über die Erfahrungen in den Pfarren sowie im persönlichem und familiären Bereich der Anwesenden.

Weitere Tagesordnungspunkte der Dekanatskleruskonferenz waren

der Rückblick auf die Urlaubsvertretungen, die dekanatsintern und ohne externe Hilfe geregelt wurden,
der Dienst des Ständigen Diakons in Dekanat (der Pastoralassistent der Stadtpfarre Bleiburg- Pliberk Mag. Sašo Popijal nimmt zur Zeit an der diözesanen Ausbildung zum ständigen Diakon teil und wird nach dem Empfang des Hl. Sakramentes der Diakonweihe - voraussichtlich 2018 - auch in der Sadtpfarre Bleiburg-Pliberk und im Dekanat Bleiburg-Pliberk eingesetzt werden),
dekanatsübergreifendes Ministrantentreffen der Dekanates Bleiburg-Pliberk und Eberndorf-Dobrla in der „schola ad fontes“ in Eberndorf- Dobrla vas
sowie die Abstimmung der Termine zu den Anbetungstagen und besonderen Bildungsveranstaltungen im Dekanat.

Anschließend wurden alle Teilnehmer der Dekanatskleruskonferenz in das Jagdhaus des Fleischermeisters Franz Hirm und seiner Gemahlin Stefanie in Oberdorf- Gornja vas zu einem stärkenden Mittagessen eingeladen. Wir danken der Familie Hirm vlg. Šuler für die gastfreundliche Aufnahme und herzliche Bewirtung.
Die nächste Dekanatskleruskonferenz findet beim ehemaligen Pfarrer von Schwabegg- Žvabek, Herrn GR Simon Wutte, im Heim der Schulschwestern in Bleiburg- Pliberk statt.

Dekanijska konferenca duhovnikov

Slika Avgustin CebulV dekaniji Pliberk je med delovnim letom vsak mesec dekanijska konferenca duhovnikov, h kateri vabi častiti gospod dekan, msgr. mag. Ivan Olip. Gostitelj pa je vsakič eden od aktivnih, kakor tudi upokojenih duhovnikov dekanije. Povabljeni so tudi poklicni sodelavci dekanije, ki so tudi občasno gostitelji dekanijske konference.

Dekanijska konferenca duhovnikov po pravilniku dekanije v členu 16 služi predvsem
duhovni poglobitvi duhovnikov in diakonov,
sobratskem srečavanju,
nadaljni duhovni izobrazbi,
redu in dogovoru sodelovanja ter sobratske pastoralne pomoči
izmenjavi izkušenj o pastoralnem delu.

Prvi gostitelj dekanijske konference duhovnikov v tem novem delovnem letu je bil farni predstojnik v Žvabeku in na Suhi, gospod mag. Miha Golavčnik. V župnišču v Žvabeku je pripravil majhno pozdravno okrepčilo.
V svoji duhovni misli je obravnaval pomembnost „pastoralnega dela z moškimi“. K tej misli ga je vodila omemba dr. Janka Zerzerja v svoji knjigi ,„Dobri pastirji“ o svojem starem stricu, duh.sv. Avguštinu Čebulu:
„Dolga leta je bil [duh.sv. Avguštin Čebul] duhovni asistent moškega gibanja pri Katoliškem delovnem odboru. Skupaj z dr. Vinkom Zwittrom je vodil referat za može in v mesečnih pismih možem utemeljeval apostolat krščanskih mož, ki naj bi bili kristjani ne le med domačimi štirimi stenami, temveč tudi v prepihu javnega, cerkvenega in političnega življenja. V ta namen je 13 let pisal legendarna pisma za moške in jih objavljal v Nedelji.“ (Zerzer, Janko: Dobri pastirji. Naši rajni duhovniki od 1968 do 2005. izd. Sodaliteta, Mohorjeva založba Celovec-Ljubljana- Dunaj, 2006,42.)

Farni predstojnik Golavčnik pa je tudi predstavil današnje pristope katoliškega pastoralnega dela z moškimi, ki so predstavljeni v najnovejši izdaji revije za pastoralo in evangelizacijo „Cerkev danes“ (4/2016). Tako je navedel odmik za moške v divjini, moški molitveni zajtrk in razmišljanja o moški duhovnosti, kjer je posebno pomemben odnos do lastnega očeta. Po teh izvajanjih se je razvila odprta in razvneta razprava o pastoralnem delu z moškimi v župnijah dekanije kakor tudi o svojih lastnih izkušnjah na družinski ravni.

Druge točke dnevnega reda so bili:
pogled nazaj na dopustniški čas, kjer so se zastopali duhovniki znotraj dekanije brez pomoči od zunaj,
služba stalnega diakonata v dekaniji (pliberški pastoralni asistent mag. Sašo Popijal je v večletni pripravi za stalni diakonat in bo po posvečenju – predvidoma 2018 – deloval v pliberški župniji in dekaniji),
skupno srečanje ministrantk in ministrantov obeh dekanij Pliberk in Dobrla vas v „scholi ad fontes“ v Dobrli vasi,
ter dogovor terminov glede dnevov češčenj in izobraževalnih prireditev v dekaniji.

Nato so bili vsi povabljeni v lovsko hišo mesarskega mojstra Franca Hirma in njegove soproge Štefanije v Gornjo vas, kjer je bilo pripravljeno okusno kosilo. Zahvala p.d. Šulerjevim za srečanje v tej posebni lokaciji, kjer smo tudi zvedeli marsikaj zanimivega iz lovskega raja. Naslednja dekanijska konferenca pa bo pri nekdanjim žvabeškem župniku, duh. sv. Simonu Wutteju, ki kot hišni duhovnik stanuje v domu ostarelih šolskih sester v Pliberku.

Mag. Michael Golavčnik